Gönenli Süt ve Süt Ürünleri - Peynir,cheddar, dilimli peynir, tereyağı, kaşarpeyniri, uht krema, salep, puding, dondurma miksi, pst, süt tozu
İngilizce    Türkçe

Bilgi Güvenliği Politikası


 • Gönenli Süt ve Süt Ürünleri olarak ana hedefimiz; müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda daha kaliteli ürün ve hizmet sunarak memnuniyeti en üst seviyede tutmaktır. Kuruluşumuz, yapmış olduğu tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

  Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

  * İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

  * Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

  * Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

  * Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

  * Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

  * İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

  * Bilgi Güvenliği Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

  * Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

  * Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

  * İşimizin, yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

  Taahhüt ederiz.
 •  

 

 

 

 

Tasarım ve Programlama oxygen tasarım